Sjuksköterskemottagning

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen arbetar specialistutbildade Lotta, diabetessköterska, med lång erfarenhet av diabetesvård. I diabetessköterskans uppgifter ingår att utbilda och informera kring diabetes och livsstilsfrågor samt ändring av diabetesmedicinering.

Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. De vanligaste sorterna är typ 1-diabetes, där autoimmuna processer angriper bukspottkörteln så att den inte producerar tillräckligt av hormonet insulin, och typ 2-diabetes, där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp. Diabetes är en folksjukdom med cirka 400 000 drabbade i Sverige.

Astma/Kol

På mottagningen arbetar Marianne som är astma/kol specialistutbildad sjuksköterska. Hon hjälper dig kring din astma och kol, dina läkemedel och tar spirometri och kontroller som behövs för att hjälpa dig vidare. Ni pratar även om levnadsvanor och dina läkarbesök kommer vara i samverkan med din listade doktor.

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskan har en helhetssyn på patienternas hälsa och livssituation och strävar efter att främja hälsa genom utbildning och information. Vi arbetar förebyggande och kan ge råd om kost, rökavvänjning och allergier. På mottagningen ger vi vård inom hälso- och sjukvård för att lindra sjukdom och symtom.

Distriktssköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

  • Omläggning av sår
  • Suturtagning
  • Vaccinationer
  • Katetervård
  • Livsstilsråd
  • Kontroll av blodtryck
  • Bedömning av eksem och utslag
  • Viss utskrivning av hjälpmedel
  • Hälsokontroller: