Psykisk ohälsa

Många drabbas av psykisk ohälsa och på Väla Hälsocenter vill vi hjälpa dig där du befinner dig.

Vi erbjuder våra patienter KBT-behandling där KBT står för Kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sitt ursprung i kognitiv terapi och beteendeterapi.

I en KBT-behandling arbetar terapeuten och patienten gemensamt med patientens svårigheter. Metoden går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som bidrar till och bevarar ohälsa hos patienten. En KBT-behandling inleds med en analys av problemen, vilken resulterar i en målformulering för terapin. Terapeut och patient formulerar gemensamt hypoteser för hur problemen upprätthålls och utifrån dessa väljs behandlingsstrategi. En stor del av arbetet utför patienten själv mellan besöken i form av hemuppgifter.

KBT utvecklades ursprungligen för behandling av ångesttillstånd och depression, men används idag för behandling av varierande svårigheter

Bra länkar:

Vi finns tillgängliga för dig via telefon varje dag mellan 08.00 och 17.00 samt vår öppna triagemottagning som är öppen 08.30-16.00 där du kan träffa en sjuksköterska som hjälper dig vidare.

Vi utför även hälsokontroller vid psykisk ohälsa, ring oss för att fråga mer – 042-202470.