Jourverksamhet

Välkommen till Kvälls och helgmottagningen Helsingborg. Vi finns på Prins Kristians gata, i anslutning till akutmottagningen på Helsingborgs lasarett.
Vi tar hand om dig med akuta medicinska problem som inte kan vänta tills din ordinarie vårdcentral öppnar.
Vid behov hjälper vi dig vidare.
Mottagningen bemannas av erfarna specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Ring din vårdcentral och följ instruktion som ges.
Om vårdbehovet är akut erbjuds du tid för besök på Kvälls- och helgmottagningen.

Öppettider

Mån-fre      17:30 – 21:00

Lör-Sön      11:00 – 21:00

Telefontider 042-406 80 30

Mån-fre      17:00 – 20:00

Lör-Sön      10:00 – 20:00