Visste du…

Visste du att diabetes Typ 2 blivit en folksjukdom?

Idag finns det ca 500 000 personer med typ-2 diabetes och även ett stort mörkertal. Många har ett högt blodsocker utan att ha några symtom.

Är du en av dem?

Välkommen!