Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök som är avgiftsbelagt, utan att lämna återbud debiteras du dubbel patientavgift via faktura.

Om du uteblir från ett avgiftsbefriat besök blir avgiften 300 kronor för dig över 18 år.
Avbokning ska ske senast 24 timmar innan inbokat besök.

  • Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd.
  • Frikort gäller inte som betalning vid utebliven besök.