Hälsokontroller

Vi erbjuder Hälsoundersökningar. Nedan är riktlinjer och lite information.

Kontakta oss för mer information.

Utgångspunkter för hälsoundersökningar:

  • Ingår ej i högkostnadsskyddet
  • Ingår provtagning + läkarundersökning enligt nedan
  • Proverna ska vara tagna innan och svaren tillgängliga vid läkarbesöket
  • Samma erbjudande och priser oavsett företag eller privatpersoner
  • Erbjudande till företag kan innehålla modifierade undersökningar som då dokumenteras och preciseras i särskilda avtal
  • Hälsokontroller bokas via telefonrådgivningen

Liten hälsokontroll
Det här ingår: Vikt, längd, BMI, bltr, puls, Hb, glukos, kreatinin, kolesterol (ej fastande)

Mellanhälsokontroll
Det här ingår: Som liten hälsokontroll men tillkommer: EKG, TSH

Stor hälsokontroll
Det här ingår: Som mellanhälsokontroll men tillkommer: audiogram, visus, vita, natrium, kalium, (HDL, LDL) triglycerider.

Utöver detta kan erbjudas:

  • PSA
  • Spiriometri
  • Audiometri