Övrig personal

Isabell

Verksamhetschef
Telefon: 0721 – 943484

Ulrika

Undersköterska

Monica

Undersköterska

Åsa

Medicinsk Sekreterare

Zahra

Medicinsk sekreterare . startar 1/3

Malin

Receptionist

Lisa

Socionom/KBT terapeut

Amanda

Fysioterapeut

Nicklas

Arbetsterapeut

Christina

Dietist

Jonas

Företagshälsovård

Per

Vaktmästare