Övrig personal

Isabell

Verksamhetschef
Telefon: 0721 – 943484

Ulrika

Undersköterska

Monica

Undersköterska

Zahra

Medicinsk sekreterare
IT ansvarig

Åsa

Medicinsk Sekreterare
It – ansvarig

Malin

Receptionist

Lisa

Socionom/KBT terapeut

Amanda

Fysioterapeut

Elham

Servicemedarbetare

Nicklas

Arbetsterapeut

Per

Vaktmästare