Läkare

Eva

Specialist i allmänmedicin
Medicinsk rådgivare

Denisa

Specialist i allmänmedicin
Företagsläkare

Adam

Allmänspecialist, startar September 2018

Mohanad

ST-läkare

Lovisa

Underläkare

Mohammed

Underläkare, start Juli 2018

Jan

Specialist i allmänmedicin

Sven

Specialist i obstetrik och gynekologi