Vaccination av Covid-19

Region Skåne börjar nu kalla personer i åldern 18-59 år som har en sjukdom som innebär en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Du som är listad hos oss kommer att kontaktas för tidsbokning för vaccination inom 2-4 veckor. Vi kommer att få listor av Region Skåne på vilka som ingår i riskgrupp och som ska vaccineras på vårdcentralen. Vid frågor beträffande riskgrupper hänvisar till folkhälsomyndigheten och skåne.se. Med tanke på vår övriga sjukvårdande verksamhet är vi tacksamma om ni inte kontaktar oss angående detta.

Med vänliga hälsningar,

Väla Hälsocenter

Vaccination 60 år och äldre!

Nu kan du som är 6o år och äldre och som inte redan blivit vaccinerad boka din tid hos oss på 1177 – välj din mottagning och hitta en tid som passar dig!

Välkommen!

Frågor och svar – Covid-19 vaccination

Våra verksamheter får många frågor om möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. Nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna. Dokumentet kommer uppdateras fortlöpande och saknar du svar på din fråga kan du med fördel kontakta din Vårdcentral.

Varför är vaccination mot Covid-19 viktigt?

För den enskilde innebär vaccinet ett gott skydd mot en eventuellt allvarlig sjukdom. Genom att vaccinera dig bidrar du också som individ till en samlad motståndskraft mot viruset på befolkningsnivå. Detta skyddar de som av olika medicinska anledningar inte kan vaccineras.

När kan jag vaccinera mig?

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt fyra olika vaccin (210322). När väl vaccinet är godkänt inom EU sker fördelningen av vaccinet inom EU utifrån invånarantal.

När väl Sverige får vaccin fördelar Folkhälsomyndigheten vaccinet ut till Sveriges 21 regioner utifrån åldersdemografi (dvs regioner med relativt äldre befolkning får mer vaccin).

När väl regionerna fått tillgång till vaccinet har det i första hand fördelats till de som bor på s k Särskilda boenden (äldreboenden) samt de som har hemtjänst/hemsjukvård inklusive för den personal som arbetar inom dessa verksamheter. Samtliga regioner har från mitten av mars påbörjat vaccinering av de som är 80 år och äldre. Regionerna har därvidlag kommit olika långt.

De vaccin som godkänts i Europa kräver för bästa effekt dessutom två doser med olika långt mellanrum för bästa effekt vilket gör att alla doser inte kan användas innan ytterligare leverans är säkrad. Denna strategi är under ev omprövning för att ev tillse att så många som möjligt får den första dosen vaccin.

När väl riskgrupperna samt den personal som arbetar med riskgrupper är vaccinerade räknar vi med att komma igång med vaccination av övriga befolkningen som är äldre än 18 år. Med nuvarande info (mars 2021) beräknas detta ske runt maj månad men ingen blir gladare än vi om så kan ske tidigare.

Kan Sverige godkänna vaccinet snabbare på egen hand för att snabba på processen?

Formellt kan vi i Sverige godkänna vaccinet (om Läkemedelsverket gör den bedömningen att vaccinet är effektivt och säkert) före EU. Sverige har valt att följa EU´s process för att undvika den situation som uppstod våren 2020 där olika europeiska länder hanterade distributionen av skyddsutrustning på olika vis och därmed försenade åtkomsten till detta i flera länder.

Varför har de kommit igång att vaccinera mot Covid-19 i Storbritannien men inte i Sverige?

Storbritannien har lämnat EU och har därför sin egen process runt godkännande av läkemedel inklusive vaccin.

Är det farligt att vaccinera sig?

Det är betydligt farligare att riskera drabbas av den allvarliga sjukdomen Covid-19. Innan godkännande av vaccin gör läkemedelsbolagen som producerar vaccinet omfattande testning av vaccinet för att säkerställa såväl effektivitet som säkerhet. Självklart riskerar den enskilda patienten som vaccinerar sig biverkningar (finns inget läkemedel/vaccin som inte riskerar ge några biverkningar) men det som hittills framkommit är av lindrig karaktär (ömhet på injektionsstället, kort febertopp, trötthet, ledvärk, huvudvärk) om riktlinjerna följs inklusive att de som tidigare drabbats av allvarlig reaktion av vaccination avstår. Biverkningarna är vanligtvis mildare hos de som är över 55 år.

Eftersom vaccinerna tagits fram i rekordtempo och vaccinet inte varit i bruk så länge är det extra viktigt att helt enligt gängse praxis följa upp rapporter om biverkningar både i det korta och längre perspektivet.

När uppnås maximal effekt av vaccinet?

Cirka en vecka efter andra dosen.

Kommer vaccinet ges till barn?

Nej. I nuläget planeras för vaccin till de som är över 18 år. Det behövs mer erfarenhet av vaccinet för barn innan det kan bli aktuellt vaccinera barn. Barn drabbas dessutom mycket sällan av allvarlig sjukdom till följd av Covid-19.

Kommer vaccinet ges till gravida?

I hittills framkommen information avvaktar vi med vaccination av gravida.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Vaccinet kommer att vara avgiftsfritt för dig som individ. Staten betalar för vaccinet via skatteintäkter.

Kommer jag behöva vaccinera mig mot Covid-19 varje år likt vaccinet mot säsongsbunden influensa?

Det vet vi ännu inte eftersom varaktigheten av motståndskraft mot viruset efter vaccination ännu inte kunnat studeras för mer än några månader.

Måste jag vaccinera mig om jag haft Covid-19?

Ja eftersom skyddet mot att återigen insjukna i Covid-19 avtar successivt efter cirka sex månader efter genomgången Covid-19. Det pågår studier som granskar om de som haft Covid-19 ev skulle kunna avvakta vaccin alternativt klara sig med en dos vaccin. Det finns ännu inga riktlinjer som rekommenderar detta.

Måste jag genomgå tester innan vaccination?

Nej du kommer behöva fylla i en hälsodeklaration som syftar till att fånga upp de tillstånd och den medicinering som gör det olämpligt med vaccination men det behövs inga tester av t ex blod.

Kommer jag kunna leva helt utan de restriktioner som finns till följd av pandemin efter det att jag vaccinerats?

Nej. Vi vet ännu inte om de som vaccinerats trots allt kan fortsätta sprida sjukdomen som bärare av viruset utan att själva uppvisa symptom. Detta kommer också kartläggas i studier efter det att allt fler vaccinerats.

Kommer vaccinet vara effektivt även mot de stammar av viruset som nu hittats i t ex Storbritannien?

Hittills framkomna data tyder på det.

Kommer vaccinet vara effektivt mot de stammar av viruset (mutationer) som hittats i Brasilien och Sydafrika?

Hittills framkomna data tyder på att hittills framtagna vaccin har lägre effektivitet mot dessa stammar. Läkemedelsbolagen som producerar vaccin arbetar för att ta fram effektiva vaccin även mot dessa stammar av viruset.

Väla Hälsocenter covid-vaccinerar åt Region Skåne

Väla Hälsocenter är en av utförarna i den kommande Covid-19 vaccinering. Vi kommer att hjälpa till med vaccinationen av samtliga invånare mellan 18–64 år. Ett avtal med Region Skåne innebär att vi kommer att erbjuda förbokad vaccinering av allmänheten. Startdatum är inte fastställt och inga tider kan bokas ännu men vi har tät kontakt med Region Skåne och återkommer med detaljer. Vaccinationerna kommer att utföras i lokaler som kommer att anpassas för att minimera trängsel.

God jul och gott nytt år

 

2020 har varit ett väldigt konstigt år, ett år då vi alla kämpat och upplevt ensamhet och gemenskap. Ett år då vi har fått tänka om och där vi har fått titta på hur vi skulle bedriva vår verksamhet på ett så optimalt sätt för alla våra listade med uppdrag, corona och tillgänglighet som grundstenar.
Året 2020 fick vi prioritera, till en början i ett ganska lugnt tempo med hållbarhet i tanke men nu på slutet otroligt hårt för att både patienter och personal ska få en så bra vardag som möjligt.

Jag är en otroligt stolt verksamhetschef, min personal har gjort ett otroligt arbete under 2020 och kommer fortsätta jobba allt vad de kan för er, våra listade patienter. Vi ställer om, vi anpassar och vi gör allt vad vi kan för att ni ska vara trygga och medicinskt korrekt behandlade.

Jag vill tacka dig patient för ditt tålamod, för att du riktar dig till oss när du behöver det, att du istället ringer 113 13 för allmänna covid-frågor och att du stannar hemma nu i jul.
Stanna hemma, träffa enbart de du bor med och tänk två varv extra. Handla online, hoppa över festen, åk inte kollektivt och håll avstånd. Jul kommer nästa år igen och vi vill gärna orka med tills dess.

Våra öppettider under julen är som vanligt alla vanliga dagar annars har vi stängt enl nedan.
24-25/12 Stängt
31/12-1/1 – Stängt
6/1 – stängt

 

Vi vill önska alla våra patienter, kunder, medmänniskor en God Jul och Ett gott nytt år så ses vi under 2021

 

Influensavaccination 2020

Uppdatering 2020-11-24

 

Årets influensavaccination – start 3/11

Pga Covid-19 har vi inte möjlighet till samma fria vaccination som förra året utan vi har istället organiserat upp oss på bästa sätt för er så vi kan vaccinera er precis där och när ni vill och behöver.

Det är ont om vaccination varav enbart riskgruppspatienter prioriteras.
Du ringer oss som vanligt på  042-202470 för att boka tid.

Vaccineringen är kostnadsfri för dig som är över 65 år, är gravid eller är i riskgrupp och självklart kan du få din vaccination i samband med annat besök hos oss.

Varmt Välkommen

Uppdatering Corona

OBS – CORONA VIRUS –

Med respekt för smittorisker och för skydd mot de i vårt samhälle som är mest drabbade av Corona har Väla Hälsocenter och Viken Hälsocenter vidtagit följande åtgärder ;

  • Öppen mottagning är stängd på obestämd framtid –  går att boka tid genom telefonsamtal.
  • Alla patienter i riskgrupp där besöket kan vänta kommer skjutas fram och vissa besök omvandlas till telefonbesök/digitalbesök med läkaren. 
  • Öppen provtagning är annars stängd men provtagningen är igång och kräver tidsbokning.
  • Om du måste ha med dig någon på ditt besök hos oss är det avgränsat till max 1 person som även denna måste lämna uppgifter till sjuksköterskan.

Vi tar inga prover för Corona på vårdcentralen, men vi hjälper er alla med rådgivning och stöd i era frågor och kommer hjälpa de som behöver att ta sig vidare i kedjan.

Har du några frågor kan du ringa till oss på 042-202470 eller till informationskanalen 113 13.
Vi rekommenderar alla att följa de riktlinjer som är framtagna av folkhälsovårdsmyndigheterna.

Corona – stängd mottagning!

Öppen mottagning STÄNGD

På grund av Coronaviruset har vi valt att begränsa riskerna för smitta på våra sjuka patienter
därför kommer all rådgivning ske via telefon;

042-202470

 

Coronavirus

Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Om du uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av coronavirus.

Vänligen ring istället vår telefonrådgivning 042-202470, alternativt boka ett digitalt läkarbesök på Lideta Digital. Du kan också ringa Vårdguidens sjukvårdsrådgivning som har öppet dygnet runt (telefonnummer 1177).

Obs! För att minska eventuell smittspridning är det mycket viktigt att du INTE kommer in oannonserat till mottagningen.

Influensavaccin

Vi har nu fyllt och planerar in årets vaccination och ni är välkomna från 19/11

Väla Hälsa & Vaccin på Väla köpcenter har vi som vanligt alltid drop in, alla dagar i veckan
Måndag till Fredag 10.00-20.00
Lördag & Söndag : 10.00-18.00

Önskar du boka en speciell tid på vårdcentralen Väla Hälsocenter är du välkommen att ringa för tidsbokning 042-202470

Vikens Hälsocenter kommer erbjuda kvällsöppet
Tisdag 19/11 kl 15.00-19.00
Torsdag 21/11 kl 15.00-19.00
Tisdag 26/11 kl 15.00-18.30
Torsdag 28/11 kl 15.00-18.30
Tisdag 3/12 kl 15.00-18.30
Tisdag 5/11 kl 15.00-18.30

Ingen bokning är nödvändig utan kom bara hit!
Vaccineringen är kostnadsfri för dig som är över 65 år, är gravid eller är i riskgrupp och självklart kan du få din vaccination i samband med annat besök hos oss.

Varmt Välkommen